"Nekünk kell a változássá lennünk, amit a világban látni akarunk."

Mahatma Gandhi

Változásmenedzsment

Szervezeti jövőkép 2024-ben.
Mik az Ön cégének fókuszai?

2024-től a vállalatoknak új kihívások elé kell nézniük, miközben alakítják jövőképüket. A versenyképesség és növekedés az elsődleges szempont, ahol a piacvezetés, innováció és hatékonyság kulcsszerepet játszik. Az ügyfélközpontúság és márkahűség megteremti a stabil alapot, amelyre építkezve a márkaépítés, terjeszkedés és a kockázatkezelés lehetőségei bontakoznak ki. A munkavállalói elkötelezettség és kreativitás esszenciális a vállalati kultúra formálásában, míg a fenntarthatóság és felelősségvállalás alapvető az átláthatóság és pénzügyi stabilitás mellett. Stratégiai partnerségek és digitalizáció szintén kulcsfontosságúak a sikeres jövő kialakításában.

Küzdünk a változással. 

Talán minden eddiginél turbulensebb változásokra kell felkészülni. Ezért szembe kell nézni a gyakorlattal: a szervezetek küzdenek a változással. Az extra erőfeszítés ellenére, a kutatások szerint akár a projektek 70%-a kudarcba fullad vagy nem fenntartható, a magas fokú tervezés ellenére.

Sokan tűzoltással reagálnak, mások pedig rövid távú,  részleges vagy felületes változtatások végrehajtása mellett döntenek. Előfordul a hibák elfedése és a rugalmatlan, parancselvű ellenálláskezelés. A változás rendre mellőzött tényezője a fő okozó.

Két beszédes adat: az EU 2023-ban 600 millió munkanapos, illetve 600 milliárd eurós veszteséget szenvedett emiatt a tényező miatt. Hat Magyarország teljes GDP-je, évente. Mi ez?

A probléma lehetőség.

A probléma a tétlenség. A munkavállalói egészség megőrzésével, illetve a kiégéssel kapcsolatos tétlenség okozza a gigászi veszteséget és egyben a fenti kudarcokat. A pandémia óta előállt egy helyzet: azt hittük, túl vagyunk rajta, de nem. Friss nemzetközi mérés szerint a hatása nem múlt el, sőt rosszabb, mint valaha: szó szerint: személyes energiakrízis van. De mi ebben a lehetőség?

A felismerés. Fókuszt kaphat az emberi energia tényezője, ami sikerről és kudarcról dönt. Változásmenedzsmentből ismerjük a képletet: a Változás energiája = a jelennel való Elégedetlenség x világos Jövőkép x egyértelmű Lépések szorzata. V = E x J x L. De az eredmények mutatják: valami nem stimmel a képlettel. 

Az emberi energiagazdálkodás nem így működik. Leegyszerűsítve: alacsony energiaszinten nem hozzáférhetők a képességek, ami miatt egy - a menedzsment által tervezett változásra (J) negatívan tekintenek és nagyobb ellenállással válaszolnak az alkalmazottak. A jelennel kapcsolatos elégedetlenség (E) lehet bár erős, de a válasz a megvalósítható lépések (L) hiányában az egészséges megküzdés helyett inkább az elkerülés és őrlő stressz, kiégés és a kilépés. Közben ég el a pénz, tudás, idő, ahogy a bizalom légköre. Valamit kell kezdeni az energiaszinttel. Erre szolgál az eszközünk. 

A magas energiaszint ereje. 

Magas energiaszinten a megküzdéshez szükséges képességeink hozzáférhetővé válnak. További hatás, hogy ugyanezen a billenőponton a negatív tulajdonságaink viszont lekapcsolódnak.  

Van egy körforgás: ahogy látom a dolgokat, annak megfelelően cselekszem és ennek megfelelő eredményeket kapom. Ha kezünkbe vesszük az irányítást és gondoskodunk az erőforrásainkról, a korábban negatív spirál pozitívvá változik és egyre emeli az energiaszintünket. Ez a sikeres változás forrása. Kialakul a vágyott jövő erőtere és vonzása.

Csak az a kolléga teszi bele magát a küzdelembe, aki erősnek érzi magát. A magas energia emeli az E, J és L elemeket. A változás beindul és mivel újratermelődik az erőforrása, fenntartható a célig. 

Éppen ezért a Balance® változásmenedzsmentben kifejezetten fókuszt kap a változást irányító csapat, a csoport és az egyén energiájának gondozása. Egyszerű, mérhető és azonnal alkalmazható fejlesztési eszközöket kínálunk a rendszer, a stratégia, a folyamat és a képességek edzése szintjén egyaránt.  Fókuszban az energiaháztartás egyensúlya.

"Mindenki azt a kisugárzást és energiát kapja, amit ő ad másnak, de csak azt adhatja, ami benne van. Mert mindig azt kapjuk vissza, amit önmagunk adunk."
Csernus Imre
1. Miről szól a változást irányító csapat támogatása?

A változást irányító csapat támogatása egy szervezet változásmenedzsmentjéért felelős vezetői csapatnak szóló speciális eseménysorozat. Funkciója, hogy segítse a csapatot a változási folyamatok hatékony vezetésében, tudatosan alkalmazva a változásmenedzsment eszköztárát a kihívások kezelésére és a célok elérésére.

2. A változást irányító csapat támogatásának célja

A támogatás célja, hogy a résztvevő vezetők képessé váljanak tudatosan használni a változásmenedzsment eszköztárat. Fejlesszék vezetői készségeiket a változásmenedzsment kontextusában. A csapattagok kialakítják a csapat erősítésére és motivációjára irányuló stratégiákat. Alkalmazzák a változásmenedzsment eszközöket a változások irányítása és támogatása érdekében.

3. A támogatás eredményei

A sorozat eredményeként a résztvevők tudatosan használják a változásmenedzsment eszköztárat a változások kezelésében. Képesek lesznek támogatni és inspirálni a szervezetet a változások során. Hatékony kommunikációs és vezetési stratégiákat alakítanak ki a változásmenedzsment keretein belül. Felismerik és hatékonyan kezelik, illetve értékteremtésre felhasználják a változásokkal járó konfliktusokat illetve az ellenállást.

4. A támogatás tartalmi elemei

Speciális, a változást irányító kooperatív csapatműködés felépítése. A változásmenedzsment eszköztár mélyebb megértése és tudatos alkalmazása. Vezetői készségek fejlesztése a változásmenedzsment szemszögéből. Egyéni elakadást kezelő és motivációs gyakorlatok a változásokkal való sikeres együttműködésre. Változásmenedzsment kommunikáció és érdekellentétek kezelése. Konkrét esetek elemzése és esettanulmányok a gyakorlati alkalmazhatóságért

5. Alkalmazott módszerek

Az alkalmazott módszerek között találhatók interaktív csoportmunka, tervezés és értékelés, esettanulmányok és gyakorlati csoporttevékenységek. A résztvevők a szervezet valós élethelyzetére alkalmazhatják a tanultakat, erősítve a csapatmunkát és hatékonyan alkalmazva a változás-menedzsment eszköztárat.

A Balance® változásmenedzsment tartalma
  1. Keretrendszer ami a támogatja a fizikai, mentális és szociális jóllétet is.

  2. Akcióterv, ami a feladatfókusz mellett válaszol az egészségügyi kockázatokra.

  3. Sikerfolyamat a termelékenység és a teljesítmény feltételeinek biztosítására.

  4. Jó gyakorlatok és identitásformáló eredmények élő gyűjteménye.

  5. Energiaalap: az ellenállások és energiatermelők, a zárlatok és az értékes TOP fogyasztók vizsgálata.

"A legjobb sportautó is csak feltöltve gyorsul."

Jelentkezzen előzetes konzultációra!
Tekintse meg kapcsolódó workshopjainkat!

Minőség, nem mennyiség

Egy 10 stratégiai cél megvalósítására irányuló egyéves változás folyamatának felépítése az alapoktól.

Vegye fel velünk a kapcsolatot!