A felnőttség kritériuma nem az, hogy az ember valamely szektához, csoporthoz vagy néphez tartozik, hanem az, hogy alá tudja vetni magát saját önállósága szellemének.
- Carl Gustav Jung -

Team fejlesztés

Kiválóság csapatban

A kiválóság elérése és fenntartása a csapatmunkában több tényezőn alapul. A teljesítmény és hatékonyság alapja az innováció, az ügyfél elégedettség és a hatékony kommunikáció, melyeket a csapat diverzitása erősít.

A kommunikáció és átláthatóság segíti a konfliktusok kezelését és a stratégiai gondolkodást, miközben támogatja a munka-magánélet egyensúlyát. Az elkötelezettség és motiváció a vállalati kultúra és értékek, valamint a pénzügyi stabilitás és fenntarthatóság hajtóereje. A versenyképesség és piaci pozíció erősítését pedig a változásmenedzsment és az átgondolt minőség- és teljesítményirányítás teszi lehetővé.


Gyakori kézifékek

A csapatmunkában, számos olyan helyzet létezik, amelyek negatívan befolyásolhatják a csoport erejét és a teljesítményét. A leggyakoribb hibajelenségek:

  • Megújulás hiánya: Ha a csapatban hiányzik az új ötletek vagy megoldások generálásának képessége, akkor az új kihívásokkal való megküzdés nehézségeket okozhat, ami gátolhatja a kiválóság elérését.

  • Gyenge a jel: A rossz vagy hiányzó kommunikáció vezethet félreértésekhez és konfliktusokhoz a csapatban, ami csökkentheti a teljesítményt és ronthatja a csoportkohéziót.

  • Lendületvesztés: Ha a csapattagok nem érzik magukat elkötelezettnek vagy motiváltnak a célok elérése érdekében, akkor ez negatívan befolyásolhatja a teljesítményt és a csapatmunka hatékonyságát.

  • Negatív vállalati kultúra és elár(v)ult értékek: Amikor a vállalati kultúra nem támogatja a nyitott kommunikációt, az együttműködést és az egymás tiszteletét, akkor ez konfliktusokat és feszültségeket teremthet a csapatban.

  • Kezdetleges kontroll: Ha hiányzik a kimunkált irányítási és minőségszabályozás, akkor ez kaotikus környezethez vezethet, ami a teljesítmény és a csoportkohézió romlásához vezethet.

Írja meg nekünk, hogy az Ön csapatát hány tényező gátolja az ötből.
A színfalak mögött


A személyes felelősségvállalás hiánya és az őszinteség hiánya csökkentheti a csapat tagjainak hajlandóságát új ötletekkel előállni és a kommunikációban részt venni. A megfelelés és függőség mintái pedig gátolhatják az egyéni gondolkodást és innovációt, valamint megakadályozhatják a konfliktusok konstruktív kezelését és a változáshoz való alkalmazkodást, ami végül káros hatással lehet a teljesítményre és a csoportkohézióra. De miért?

Felelősséget vállalni sok energia. "Ne szólj szám, nem fáj fejem." - tartja a mondás. Egyszerűbbnek tűnik elhallgatni a sérelmeket. Könnyebb másokról beszélni mint velük. Könnyebb másokat okolni saját fásultságom miatt és ellenni a zavarosban: teljesítmény és következmények nélkül. A látszat viszont csal.

A felelősségvállalás erő

Az a látszat, hogy könnyebb elkerülni a felelősséget, kétes, rövidtávú előnyök miatt vésődik be. A hosszútávú hátrányok viszont messze meghaladják az előnyöket. Veszteség jelentkezik feladat- és kapcsolatszinten, úgy a csoport, mint potenciálisan a cég szintjén. Vezetők ismerik a jelenséget. Egyéni szinten pedig csorbul a szavahihetőség, a  hitelesség és csökken az erő.

Ezeket a következményeket elrejteni, kompenzálni, belebonyolódni, kudarcokat átélni: tartósan sok energia. E tekintetben a jelenség nagyon hasonló a szerfüggőségekhez. Valójában út a függésből a függetlenségbe. Felnőtté válás. A váltás energiát igényel, de utána - alacsonyabb fordulatszámon - jóval magasabb sebesség érhető el.

A nagy teljesítményű, összehangolt csoportok mind felnőtt módba váltottak. Ezzel különleges erőt nyernek az öt fék meghaladására. Mindenki képes a váltásra, de kell az alkalom és az eszköz.

Amit kínálunk

Nem kínálunk többet, mint alkalmat és eszközt. Ennek keretében elsősorban felszabadító élményt. Az érzelmi értelemben felnőtt módra váltás különleges folyamat. Nem lehet siettetni, de amikor megtörtént, azt mindenki érti.  

Valós, éles, megoldandó helyzetekkel dolgozunk, de az alkalom ennél többet jelent. Biztonságot jelentő, finommegmunkált szabályok, valamint azok érvényesülését biztosító protokoll alkalmazásával segítjük a tagokat a magasabb módba fellépni. Felvállalható közös irányelvek adnak támaszt, ami a váltáshoz - és a nehéz pillanatokban a kitartáshoz szükséges energiát biztosítja számukra. 

A csoport megtapasztalja a feltétlen bizalom és tisztelet terének létrejöttét és annak átalakító erejét. E körben a tagok a saját tempójukban szabadon megnyithatják egymás előtt pontosan azt, amivel érkeztek.  A csoport megújuló belső motivációt szerez a közös erővel elért sikerekből. Így erősödik meg az elköteleződés a kiválóság iránt. A legjobb énje jön elő a tagoknak és a csapatnak.

Ha a Balance® team fejlesztés felkeltette az érdeklődését, jelentkezzen előzetes konzultációra!